با یاد و نام خداوند مهرگستر که مهر بی کرانش روشنی بخش جهان هستی است.

خداوند را شاکریم که انوار مهرش را به قلب هایمان تابانید تا با تشعشع این انوارتابناک
روشنی بخش دل های دردمند و مایه التیام زخم هایشان باشیم.

بنده به عنوان مدیرعامل موسسه خیریه مشفقین مهرگستر با افتخار به همراه تیم همدل و مهربان مهرگستر می کوشیم
تا در کوچه پس کوچه های شهرمان بذر عشق و مهربانی را در خانه های دل نیازمندان بکاریم و گل امید را دردلهایشان بارور کنیم.

مهرگستر تلاش می کند با خدمات خود در راستای اعتلای عشق و نوع دوستی
در کمک به هموطنان خود نیازهای معیشتی، درمانی، تحصیلی، فرهنگی و… این عزیزان را مرتفع سازد.

باشد که ایران را مهرگستر کنیم و مهرمان را بر آسمان غبار گرفته شهر بگسترانیم تا دیگر هیچ چشم نیازمندی از فقر نمناک نباشد.