آرشیو دسته بندی: دسته‌بندی نشده

اعضای هیئت مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی سمت 1 خانم فاطمه افضلی زاده مدیر عامل 2 خانم شهربانو علوی صفت خزانه دار و عضو اصلی هیت مدیره 3 خانم مقدس نایبی نایب رئیس هیت مدیره 4 آقای ناصر عبدالله زاده دهنه سری عضو اصلی هیت مدیره 5 آقای هادی افضلی زاده عضو اصلی هیت مدیره 6 آقای مصطفی